SUCHOWOLA RADZYŃSKA PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA


Image 4

Par. została erygowana 8 I 1920 r. przez bp. Mariana Fulmana. W jej skład weszły miejscowości poprzednio należące do par. Czemierniki. Jedynie wieś Okalew została dołączona w okresie póżniejszym (z par. Parczew).
Nowa parafia została uposażona w 17,5 ha ziemi przez księcia Seweryna Czetwertyńskiego (on również wystawił plebanię i budynki gospodarcze). Równocześnie założono cmentarz grzebalny. Od poczatku par. należy do dekanatu lubartowskiego. W 1941r. został aresztowany przez okupanta ks. Józef Bierzyński - drugi proboszcz miejscowej parafii, który zmarł w tymże roku w obozie zagłady w Dachau. Archiwum par. przechowuj m. in. księgi metrykalne, księgę wizytacji pasterskich, księgę wizyt dziekańskich i kronikę.

Przed powstaniem par. istniała kaplica przy pałacu Czetwertyńskich w Suchowoli. Kościół obecny, pw. Najświętrzego Serca Pana Jezusowego, wybudowano w latach 1921- 1923 wg projektu inż. Stefana Stępkowskiego z Warszawy , dzięki fundacji książąt Zofiii Seweryna Czetwertyńskich. Konsekrowany został 14 VII 1929 r. przez bp. Mariana Fulmana. Kościół murowany, jednonawowy, neoklasycystyczny, przy prezbiterium zakrystia, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Sklepienie kościoła żebrowane. W światyni 3 ołtarze w stylu neoklasycystycznym. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Pana Jezusa z otwartym Sercem (malował zięć księcia Czetwertyńskiego, mjr dypl. Adam - Remigiusz Grocholski - 1933 r.). Po lewej stronie kościoła ołtarz drewniany z Obrazem MB Częstochowskiej (malował Bartoszewicz z Warszawy); sukienka miedziana i posrebrzana została wykonana przez Gontarczyka - również z Warszawy w 1933 r.) Po przeciwnej stronie kościoła znajduje się drugi ołtarz boczny - również drewniany - z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem (malował Bolesław Rutkowski z Częstochowy , w 1960 r.). Dwa pierwsze ołtarze pochodzą z okresu przedwojennego, zaś ołtarz św. Józefa - z 1960 r. W nawie ławkii konfesionały z 1932 r. Na chórze muzycznym organy 15 - głosowe, wykonane przez firmę W. Biernackiego z Warszawy w 1925 r. rozbudowane w 1983 r. Chrzcielnica jest dostosowana do stylu kościoła (z okresu po II wojnie światowej?). Obok kościoła stoi dzwonnica, stylem zbliżona do kościoła, wybudowana w 1934 r. z fundacji księcia Seweryna Czetwertyńskiego. Dzwony ,,Maria (1947 r.), ,,Jan Paweł II (1981 r.) oraz ,,Serce Pana Jezusa (1981 r.) zostały wykonane przez firmę Jakuba Kruszewskiego w Węgrowie. Na terenie par. znajduje sie kilka kapliczek przydrożnych.

Miejscowości należące do parafii:
Bramka, Branica w. i kol., Jezioro, Kuraszew, Okalew, Suchowola w. i kol., Świerże, Wólka Zdunkówka, Zawoinka.

O d p u s t y:

  1. Najświętszego Serca Pana Jezusa (niedziela po uroczystości),
  2. MB Częstochowskiej (niedziela po 26. VIII).

Proboszcz: ks. mgr Józef Chwalisz
Wikariusz: ks. mgr Andrzej Narojczyk

    Kapilce publiczne na terenie parafii:
  1. Suchowola, kaplica szpitalna (1982 r.)
  2. Okalew, kaplica pw. NMP Nieustającej Pomocy (1992 r.).
  3. Jezioro, kaplica pw. NMP z Lourdes (1994 r.).